Сергей Петров

Сергей Петров завършва специалност политология във „Великотърновски университет Св.Св. Кирил и Методий“. След това изучава „Международна политика и сигурност“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.  Активно работи с няколко неправителствени организации, участва в редица граждански инициативи и е доброволец в комлекс за настаняване на деца и лица с множество увреждания. Притежава значителен професионален опит в сферата на политическото консултиране.