Мирчо Христов

Мирчо Христов работи активно в сферата на младежките дейности от 2009 година. Бакалавър е по Икономика, с магистърска степен „Управление на международни бизнес проекти“ . Участвал е в работните групи „Образование“ и „Младежка заетост“ на Европейския младежки форум, който е позициониран в Брюксел. Работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Съвета на Европа.
 
Участва в интернационални тренинги за организиране и подпомагане на международни младежки обмени. От 2010 г. е ментор на чуждестранни доброволци в България по програма на Европейската доброволческа служба.
 
Работи активно в планирането, организирането и изпълнението на над  40 младежки инициативи, обучения, кръгли маси и семинари. Член е на УС на Национален младежки форум – България, който е най-голямото формално обединение на младежки организации в страната, с мандат през 2013, 2014 и 2015г. 
 
Мирчо Христов е член на екипа, който разработва кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица през 2013г. и 2014г.
 
От август 2015 г. е управител на Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в Община Стара Загора.