Магдалена Добрева

Магдалена Добрева е родена в Силистра. Завършва специалност "Право" във ВСУ "Черноризец Храбър". Има дългогодишен професионален опит в сферата на административните услуги.