Иван Портних

Образование и кариера
  • Магистър „Международни икономически отношение“ в Университета за национално и световно стопанство
  • Магистър „Бизнес администрация“ в Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion
  • Генерален мениджър на комплекс „Гранд хотел Варна“ Resort & Spa – 2001 – 2013 г.
  • Общински съветник и заместник-председател на общински съвет Варна – октомври 2011 – юни 2013 г.
  • Избран за кмет на Варна през юли 2013 г.
  • Избран за кмет на Община Варна за мандат 2015-2019г.
  • Владее френски, английски и руски езици