Елина Райнова

Елина Райнова организира младежки проекти и инициативи от 2009 г. Заедно с екипа на Сдружение ЗА ТЕБ подготвя проекти за Европейска Доброволческа Служба, стажoве в чужбина, международни младежки обмени и местни инициативи за младежи в неравностойно положение. Вярва, че неформалното образование и международната мобилност са страхотна възможност за младежта да развие своя потенциал и да натрупа разнообразен опит. С