Габриела Томова

Габриела Томова работи като специалист "Младежка дейност" в Областен Съвет на БЧК - Варна. Доброволец  е в БМЧК-Варна от 2013г. Бивш командир на Младежкият авариен екип към БМЧК-Варна. Състезател и сертифициран обучител по Първа долекарска помощ.  Следва Медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.

 

Организация БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Български Младежки Червен кръст действа в морската столица от 1923 година. Неговите членове са на възраст от 12 до 35 години и са ангажирани в сферата на СПИН профилактиката, борбата с наркомании и оказване на първа долекарска помощ при битови инциденти, бедствия, аварии и катастрофи, както и здравословното хранене и здравословен начин на живот. В тези направления БМЧК–Варна разполага с функционираща обучителна система, благодарение на която много наши доброволци, придобили необходимия ценз, извършват обучения на свои връстници в училищата. Цялата ни дейност се осъществява на базата на доброволния им и безкористен труд.