Биляна Раева

Родом от Варна, Биляна Раева завършва висшето си образование в Икономическата академия в Краков, Полша със специалност „Международни политически и икономически отношения” и следдипломна квалификация по „Международни и европейски отношения и управление” в Университета в Амстердам, Холандия.
 
В периода 1992 - 1994 участва в копродукции на "София филм" с италиански филмови продуценти като регионален координатор за Варна. От 2000 г. започва европейската си кариера в Брюксел като стажант в Генерална дирекция „Информационно общество” на Европейската комисия, експерт по информация и публичност в Telecities/Eurocities, и политически експерт в Eurocities - Брюксел. През 2005 г. оглавява екипа подготвящ Оперативна програма "Административен капацитет” в България, след което работи като директор на дирекция “Управление на проекти и програми” в Министерство на държавната администрация и административната реформа, София.
През юни 2007 г. е избрана за член на Европейския парламент на първите европейски избори в България. В Европейския парламент е председател на Делегацията за отношенията с Швейцария, Исландия и Норвегия и Европейско икономическо пространство (ЕИП). Член е на Комисията по заетост и социални въпроси, заместник-член на Комисията по икономически и финансови въпроси и Заместник-председател на интергрупата “Градско развитие” на ЕП.

От 2013 г е представител на Община Варна в гр. Брюксел и участва в кампаниите по канидатурите на града за Европейска столица на културата 2019 и Европейска младежка столица 2016 и 2017. През 2015 г е упълномощена от кмета на Варна да представлява общината в УС на Сдружение "Варна - Европейска младежка столица”.

Владее английски, полски, италиански, френски, руски и испански език.