Ася Делчева

Ася Делчева е журналист с дългогодишен професионален опит във варненските и националните медии. Завършила е специалност „Политология” във ВСУ „Черноризец Храбър”. В кариерата си тя е била част от екипите на вестник „Черно море”, телевизия „Херос” и за кратко на информационна агенция „Варна утре”.
Също е заемала длъжностите зам.-главен редактор на информационна агенция „ДНЕС+”, както и на първия частен варненски вестник „Черноморие”. Участвала в създаването и обслужването на последната информационната платформа за Варна „Vremena.bg”.
През годините тя е работила активно в обучителни стажантски програми на възпитаници на много варненски университети и училища. Има дългогодишен опит в организирането и провеждането на редица политически предизборни кампании по времето, на които е работила в тясно сътрудничество с местните и националните медии.
Имала е ангажименти и като консултант за информационни кампании в ролята на  експерт „Връзки с обществеността” към частни компании и неправителствени организации, по време на които също е осъществявала PR-комуникации.