Забавни и образователни игри, спортни дейности и танци изпълниха 
ул. „Преслав” в рамките на кампанията „С 30 км/ч в града”

Забавни и образователни игри, спортни дейности и танци изпълниха ул. „Преслав” в рамките на кампанията „С 30 км/ч в града”

На 15 август – празника на Варна, ул. „Преслав“ в творческия квартал на морската столица –„Таляна”, се оживи от множество демонстрации, спортни и образователни игри. Всички те бяха планирани в рамките на кампанията  „С 30 км/ч в града”, като улицата беше затворена за автомобили и цялото пътно платно беше на разположение на пешеходците през деня. 

Кампанията се реализира под егидата на областния управител на Варна – г-н Стоян Пасев, със съдействието на ОД на МВР – Варна – Пътна полиция.

1

2

2_Pasev Toteva Pashov

г-н Даниел Пашов – Директор на ОД на МВР – Варна, г-жа Анджелина Тотева – Зам. председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата”, и Областният управител на Варна г-н Стоян Пасев. 

3_Pasev i Toteva

6_Demonstration

Организаторите от Сдружение „Варна – Европейска младежка столица” и Сдружение „Таляна” с подкрепата на своите партньори от Дирекция „Спорт” на Община Варна, бяха осигурили за най-малките всичко необходимо за разнообразни занимания на открито – тенис маси и джаги, федербал, топки, обръчи, въженца. Имаше още и тебешири за рисунки на асфалта, а също и голяма схематична карта на квартал „Таляна“, която малки и големи бяха поканени да изрисуват. Партньори на кампанията бяха още Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която проведе интерактивна разяснителна кампания, СБА, които участваха с анкета с въпроси относно безопасността на движението, БЧК, сдружение „Няма невъзможни неща” и др.

Rabotna sreshta_1

Работна среща и пресконференция с участието на областния управител г-н Стоян Пасев, представители на Сдружение „Варна - Европейска младежка столица“, Сдружение „Таляна“, партньорски организации и актрисата Яна Маринова.

Rabotna sreshta_2

Rabotna sreshta_s Yana Marinova

Какво представлява зона 30км/час и какви са ползите от нея?

ЗОНА 30 км/ч представлява зона за успокоено движение, където хората могат да се придвижват удобно и безопасно, било то пеша или с колело, а решението е удачно и за децата, младите и възрастните хора и хората с ограничена мобилност. Качеството на средата и безопасността на пешеходците са от решаващо значение.

Според информацията, предоставена от МВР - Пътна полиция, това е “Една ефективна мярка за намаляване на пътнотранспортните произшествия с тежки последици в населените места”. Тези зони същественно се различават от останалите пътища в населените места и имат следните характеристики:

- в тях се отделя значителна територия за пешеходци и велосипедисти;

- в зоните се влиза и излиза през ясно означен вход като врата;

- пътищата и прилежащите територии в зоната се проектират по такъв начин, че съдействат за снижение на скоростта;

- използват се различен тип пътни покрития, за да се открояват местата за движение на различните участници в движението.”

Въвеждането на това ограничение на скоростта в населените места доказано води до следните ползи:

  1. намаляване броя на загиналите и тежко ранените от ПТП, тъй като рискът това да случи при тази скорост е много малък;
  2. намаляване на шума;
  3. намаляване на вредните емисии;
  4. по-бързо и по-безопасно придвижване на уязвимите участници в движението;
  5. качеството на живот като цяло също се подобрява с оглед на намаленото ниво на шума, улесненото пресичане на улиците и намаления обем на вредните емисии;

SBAМомичетата от СБА се включиха с анкета към гражданите.

Къде и кога започва да се въвежда “зоната” като инфраструктурно решение?

В момента тази зона е въведена в населените места на по-голямата част от страните на Европейския съюз. В Германия се въвежда през 1980г., в Швейцария през 1989г, във Франция 1990г., във Великобритания 1992г., в Италия 1996г. и т.н. В Германия има изградени над 17 000 зони „30км/час”.

В Холандия са обхванати над 30 000км. от уличната мрежа в населените места, което представлява повече от половината от уличната мрежа с потенциал да се преустрои. След въвеждане на “зони 30”, вместо разрешените до тогава 50км/час, в Холандия е постигнато намаляване на средния брой на нараняванията с приблизително 25%.

В проекта за Стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Европа за периода 2011-2020г. на Европейския съюз “Зона 30” е записана като стратегическо мероприятие.

В България ефективната мярка „3она 30” не се прилага поради липса на нормативна уредба и съответни стандарти за изграждането ù. В този смисъл в проекта за насоки за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата бе записана отделна точка за “Зона 30”.

Във всички литературни източници се твърди, че “зоната 30км/час” е едно ефективно и ниско струващо мероприятие, което започва с правилното проектиране на уличната мрежа и градската среда.

Ограничението на скоростта до 30 км/ч е доказано работещ начин, чрез който може хора и автомобили да са заедно в града, без той да изглежда като бойно поле.

Да подкрепим прилагането му във Варна!

7

12

4

8

16

Графити художникът Георги Митев

14

3

3 (2)

Orkam

10

Танците в късния следобед на 15 август също събраха публика.

13

Последни новини