Конкурс за Младежко жури към МФФ "Любовта е лудост" 2017

Конкурс за Младежко жури към МФФ "Любовта е лудост" 2017

Фестивална КиноАкадемия предоставя шанс за трансгранична комуникация в света на седмото изкуство, като за първи път формира модул за младежко кино и съответното жури към него. 

* Младежкото жури ще работи по оценка и критика на филмите от Младежкия модул на "Любовта е лудост”.
* Ментор на екипа ще бъде Йоана Павлова – доказан кинокритик на международното поприще, работеща активно като ментор също към фестивалите в Сараево и Ротердам.
* За първи път в България ще гостуват и ще работят с журито млади киноспециалисти от Индия, Великобритания и Италия с опит в света на киното.
* Ще се генерират презентационни форми за комуникационните мрежи у нас и в чужбина под формата на уъркшоп.
* Членовете на журито ще бъдат част от фестивалната емоция и ще съпреживеят духа на 25-тото юбилейно издание, присъствайки на всички активности и съпътстващи събития. 

Кандидатите - кинолюбители на възраст до 35 години - трябва да изпратят по e-mail до contact@festivalists.com пакет материали, както следва:

1. CV 
2. Мотивация за участие в журито (до 100 думи или 3 минути аудиовизуален материал)
3. Кратко есе за емоционалното въздействие на филм от програмата на Фестивална КиноАкадемия или от програмния репертоар на Фестивален и конгресен център – Варна, показан от началото на 2017-а до сега (до 300 думи или 5 минути
аудиовизуален материал)

Краен срок за подаване: до 31-и юли 2017 (понеделник).

Резултатите ще бъдат обявени в началото на август месец. Петимата избрани ще бъдат представени публично със снимка и кратка биографична информация.

С приоритет ще бъдат класирани участниците, които демонстрират добро владеене на писмения език, както и мултимедийна грамотност. Образователната програма на Младежкото жури ще се концентрира върху овладяване на тези компетенции в съчетание с най-новаторските методи от световната практика на кинокритиката, а именно – аудиовизуалните форми и формати.

N.B. Моля, имайте предвид, че евентуалното одобрение на Вашата кандидатура за нас е гаранция за Вашето присъствие на фестивала и ангажираност с дейностите на Младежкото жури от 25-и август до 1-и септември включително!

Последни новини