Младежи ще се учат да пресъздават сетивно Варна

Младежи ще се учат да пресъздават сетивно Варна

В рамките на шест дни младежи от Варна, на възраст между 15 и 35 г., ще се учат как да интепретират и представят сетивно културното наследство на Варна.

Методологията за това е с вече утвърдено know-how. Тя е разработена от Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор", създадена през 2013 г. от студенти по етнология в Пловдивския университет "Пайсий Хилендарски. 

Участниците в интерактивната работилница ще получат умения за сетивното представяне на културното наследство на Варна, както и ще се докоснат до света на незрящите и техните затруднения. Младежите ще дискутират начините на достъп до градското културно наследство.

За целта те ще се включат в четири вида интерпретативни лаборатории: тактилна, която предполага допир на настилки, фасади, природни обекти и др.; аудио-визуална, при която културното наследство на Варна ще бъде пресъздавано посредстовом снимки, видео, рисунки, графити; обонятелна и вербална, при която ще се учат да разказват истории.

Работилница ще бъде между 28 септември и 3 октомври. Тя ще приключи с интерактивна изложба, която ще бъде представена на 3 октомври. 

"Усети града" е специален метод, който насочва вниманието към различни интерпретации на градското пространство и неговото културно наследство. Той е част от организираните маршрути "Усети града" в страната, които са създадени след продължително антроположко и етноложко изследване.

Асоциация "Медиатор" използват и прилагат своята сетивна методология вече четвърта година и имат реализирани интерактивни обучения и маршрути в Пловдив, Стара Загора и с. Аспарухово, област Варна.

Желаещите младежи могат да заявят участието си до 18 септември на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeURYxAUs_OZP7OT67D6reZNWx7djcpkJpcCYCuS44DmWDnFQ/viewform.

Последни новини