Младежи се обединиха около идеята за създаване на единна мрежа за по-добра комуникация между доброволческите организация и доброволците в България

Младежи се обединиха около идеята за създаване на единна мрежа за по-добра комуникация между доброволческите организация и доброволците в България

Млади доброволци се обединиха около идеята за създаване на единна мрежа за по-добра комуникация между доброволческите организация и доброволците в България. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Тя допълни, че в националната среща „За доброволчеството в България“, която се проведе във Варна, са участвали младежи от цялата страна, както и представители на институции. Форумът бе организиран от дирекция „Образование и младежки дейности” към Община Варна в партньорство с Национален младежки форум и сдружение „Варна – Европейска младежка столица”.

„В рамките на три дни представители на 40 младежки организации, както и експерти от различни институции на национално и регионално ниво, насочиха вниманието си върху проблемите, свързани с развитието на доброволчеството в България, обмениха опит и добри практики в сферата на различни доброволчески дейности“, подчерта Лилия Христова.

Тя отбеляза, че по време на работните сесии са били дискутирани теми, свързани с перспективите и предизвикателствата пред доброволчеството в България, доброволчеството от гледна точка на неправителствените организации, както и по отношение на пътя на проектозакона за доброволчеството през последните 3 години. „Дискутирана бе и темата „Мотивационно доброволчество – моят опит с доброволчеството. Срещата завърши с дискусия, на която участниците обобщиха своите предложения, които ще внесат в парламента с цел подновяване на дебатите, свързани с приемането на Закона за доброволчеството в България и преглеждането на съществуващите нормативни документи, засягащи процесите на доброволческия труд“, добави Лилия Христова.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА

Последни новини