Младежи в риск ще се учат на готварство и сервиране

Младежи в риск ще се учат на готварство и сервиране

В рамките на 2 месеца младежи между 15 и 35 години от Центровете за настаняване от семеен тип, младежи в риск и от уязвима среда, ще имат възможността да се включат в теоретично и практическо обучение по готварство и сервиране. Проектът „Заедно можем повече” на фондация „Помни Могилино” има за цел социално включване и насърчаване развитието на професионална кариера, партньорството с институциите и бизнеса, с цел предоставяне на възможности за реализация на младежите от уязвима среда.
Проектът ще се провежда в ресторант „Маестро”, като официалното откриване е на 8-ми август 2017г. от 14 часа. Ще има 20 сесии, в които ще вземат участие общо 20 младежи. Те ще бъдат обучавани във формиране на умения по готварство и сервиране от професионални готвачи и сервитьори. „Заедно можем повече” ще допринесе за премахването на бариерите, които младежите в неравностойно положение срещат при желанието си да бъдат интегрирани и да водят нормален и пълноценен начин на живот

Заключителната среща на проекта ще се проведе на 4-ти септември 2017г., когато всички участници ще получат сертификат, удостоверяващ участието им, както и препоръка, която да послужи за бъдеща реализация. Освен тях курсистите ще останат с удовлетворението от това, че са обогатили своето ежедневие с нови емоции и познания.

Проектът се реализира в партньорство с ресторант „Маестро”, Комплекс за социални услуги за деца и младежи и Комплекс за социални услуги за деца и семейства, и с финансовата подкрепа на Община Варна по програма „Варна – Европейска младежка столица 2017”

Последни новини