Mладежи в риск завършиха курс по готварство и сервиране

Mладежи в риск завършиха курс по готварство и сервиране

В рамките на 2 месеца младежи между 15 и 35 години от Центровете за настаняване от семеен тип, младежи в риск и от уязвима среда имаха възможността да се включат в теоретично и практическо обучение по готварство и сервиране. Заключителната среща на проекта „ Заедно можем повече” ще се проведе на 13 септември 2017г., когато всички участници ще получат сертификат, удостоверяващ участието им, както и препоръка, която да послужи за бъдеща реализация. Освен тях курсистите ще останат с удовлетворението от това, че са обогатили своето ежедневие с нови емоции и познания.

Проектът „Заедно можем повече” на фондация „Помни Могилино” има за цел социално включване и насърчаване развитието на професионална кариера, партньорството с институциите и бизнеса, с цел предоставяне на възможности за реализация на младежите от уязвима среда.

Дейностите по проекта се проведоха в ресторант „Маестро” – състояха се 20 сесии, в които взеха участие общо 20 младежи. Те се обучаваха във формиране на умения по готварство и сервиране от професионални готвачи и сервитьори. „Заедно можем повече” ще допринесе за премахването на бариерите, които младежите в неравностойно положение срещат при желанието си да бъдат интегрирани и да водят нормален и пълноценен начин на живот.

Проектът се реализира в партньорство с ресторант „Маестро”, Комплекс за социални услуги за деца и младежи и Комплекс за социални услуги за деца и семейства, и с финансовата подкрепа на Община Варна по програма „Варна – Европейска младежка столица 2017”.

Последни новини