Млади архитекти от страната и чужбина умуват как да преобразят „Таляна“ в Гръцката махала на Варна

Млади архитекти от страната и чужбина умуват как да преобразят „Таляна“ в Гръцката махала на Варна

Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Варна и Съюз на архитектите в България – Дружество Варна организират международен младежки архитектурен пленер, който ще се проведе в периода 27 септември – 3 октомври 2017 г.

Проектът е продължение на заявката, дадена по направление „Проект за милиони“ на „Варна – Европейска младежка столица“ 2017, за изработване на стратегия за развитието на част от историческия център на Варна, и се реализира с подкрепата на Сдружението.

По покана на варненските архитекти в град Варна ще пристигнат техни колеги от цялата страна и съседни държави, за да работят седем дни в обществена полза.

Те ще решават професионални казуси, ще намират решения и изработват стратегии за развитието на района между пл. „Мусала“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Преслав“ и Гаровия площад – условно наречен „Таляна“.

Пленерът ще се проведе в Юнашки салон, любезно предоставен от Община Варна.

Настоящият пленер цели да покаже как една маргинална зона, каквато е „Таляна“, може да се превърне в привлекателен градски център за жителите и гостите на Варна.

Стремежът е да се привличане на вниманието на граждани, институции и заинтересовани лица към тази част от града, която е наситена с градска история и която притежава огромен потенциал за развитие в творческо и архитектурно отношение, и респективно предоставя възможност за бизнес.

Архитектите се насочват към работа в градската среда в следните направления: „движение“, „зоната на музеите“, „специфични правила за новото строителство“, „озеленяване“ и др.

Изработените стратегии ще бъдат селектирани и част от тях ще бъдат предложени за реализация на Община Варна.

Чрез своята инициатива КАБ – РК Варна и САБ – Варна възстановяват традицията за провеждане на международни младежки пленери във Варна, организирани ежегодно в периода 1981 – 1989 г.

Последни новини