Доброволци от 5 държави идват за FUNCITY+

Доброволци от 5 държави идват за FUNCITY+

Доброволци от Белгия, Латвия, Франция, Кипър и Полша ще пристигнат във Варна за Международната доброволческа програма FUNCITY+. В периода 22 август - 10 септември 2017г. десетимата младежи ще участват в подготовката, провеждането и оценката на младежкия фестивал FUNCITY+.

 

Всички дейности по проекта ще се проведат чрез методите на неформалното образование. Доброволците ще придобият нови знания и умения и ще се стимулира тяхното лично и професионално развитие. Благодарение на Международна доброволческа програма FUNCITY+ ще се увеличи броя на доброволците във Варна и ще се промотира доброволчеството. Хората и организациите поне на местно ниво ще се запознаят с възможностите на международната младежка активност и ролята на програма Еразъм + в нея, което в дългосрочен план ще отвори нови перспективи за сътрудничество и инициативи в областта и ще привлече нови участници в програмата.

 

Последни новини