Варна ще е домакин на Национална младежка конференция с международно участие „Осветление 2017”

Варна ще е домакин на Национална младежка конференция с международно участие „Осветление 2017”

От 19 октомври до 21 октомври 2017 г. във Варна ще се проведе Национална младежка конференция с международно участие „Осветление 2017”. Домакин на събитието ще е МДУ „Фредерик Жолио - Кюри" в К.К. „Св. Св. Константин и Елена”. Откриването на форума ще бъде в 13:00 часа.

Почти пет десетилетия конференцията по осветление е висш форум на светлотехниката, организиран от Националния комитет по осветление (НКО) в България.

Тази година тя се провежда под егидата на "Варна - Европейска младежка столица 2017" по проект финансиран от програмата й по Ключово направление Inno Center.

Националната младежка конференция с международно участие „Осветление 2017" дава възможност за среща и обмен на опит между млади специалисти по осветителна техника - студенти, докторанти и такива, вече започнали да работят във фирми и организации, практикуващи тази дейност.

На настоящата конференция ще бъдат представени нови технически и технологични решения - светлодиоди, системи за контрол и управление на осветлението, захранване на осветителни уредби от възобновяеми енергийни източници, "Насочено към човека осветление" в "Интелигентни градове".

По пътя към '"Интелигентния град - Smart City" вече е направена първата крачка с проекта "Интелигентно улично осветление на град Варна 2015”, реализиран в края на 2016 г., след 10-годишна изследователска и проектантска дейност от екип варненски учени, с участието на студенти и дипломанти, ръководен от доц. д-р инж. Д. Матев. Проект, който за сега е единствен в страната и от малкото в световен мащаб.

Последни новини