„Варна – Европейска младежка столица” организира информационни срещи по 6 нови ключови направления

„Варна – Европейска младежка столица” организира информационни срещи по 6 нови ключови направления

Сдружение „Варна – Европейска младежка столица” организира информационни срещи, на които ще бъдат разяснени насоките по 6 нови ключови направления. Срещите ще се проведат на 10 май от 11 часа и на 12 май от 11 часа в Концертната зала на Младежки дом.

Първото ключово направление „Младите професионалисти” (YOUTH PRO) е насочено към развитие на уменията и талантите, създаването на капацитет, предприемачески инициативи и индивидуални кариери на младежите.

Второто ключово направление е „Иновативен мозъчен тръст” (INNO THINK TANK). Това е платформа за серия от събития, фокусирани върху изграждането на капацитет и създаването на връзка, мозъчен тръст, между млади експерти и лица вземащи решения за провеждането на местни, национални и европейски политики относно градското развитие.

Третото ключово направление е „Иновативен скок” (INNO JUMP). В него се предвиждат дейности, привличащи младежта към активно движение на открито и алтернативни дейности, свързани със здравето и спорта в градската среда, целящи социално включване и превантивни дейности.

Четвъртото ключово направление е „Иноцентър” (INNO CENTER). То спомага за домакинството във Варна на конференции, събития редовни събрания, конгреси и други прояви на европейските институции и организации, чиято дейност има пряко въздействие върху младежта.

Петото ключово направление е „Варна на картата” (VARNA ON THE MAP). А последното ключово направление е „Варненска младежка медийна академия”. То е програма, която развива способностите за подбор, подготовка, представяне и популяризиране чрез различни медийни канали на информация за направените иновации във „Варна – Европейска младежка столица 2017”.

Повече информация може да намерите на: https://varna2017.bg/bg/news_show/guidelines-for-applications-are-available-for-discussions

Последни новини