„Варна – Европейска младежка столица” набира стажанти за мониторинг координатори на проекти

„Варна – Европейска младежка столица” набира стажанти за мониторинг координатори на проекти

Информация за практическото обучение

- посещаване на разнообразни събития направени по проекти;

- даване на лична оценка от стажанта за протеклото събитие;

- комуникация с публиката и тяхното мнение отностно преживването им по време на събитието;

Условия на работа

- гъвкаво работно време;

- график съобразен с ангажиментите на стажанта;

- работа в международен екип;

- работа в динамична среда;

- работа в офис и на терен;

- възможност за продължителност на ангажимента;

Задачи, които ще изпълнява студентът

Студентът/ите ще имат възможността да:

- участват в реален процес на работа с местните и международните проекти в град Варна;

- в разучаване на условията за кандидатстване и дейностите по събитията на проектите;

- разработване на документация и попълване на документация от посетените от стажантите събития.

За периода на стажуване студентът/ ите ще имат възможността да участват и в процеса на дейностите и разнообразността, която нашия град тази година предоставя чрез "Варна-Европейска младежка столица".

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

- работа в екип;

- следене на напредък и отчитане на дейности;

- комуникативни умения;

- социални компетентности;

Очаквани резултати от практическото обучение

- участие в изследователски проекти;

- подобрени комуникативни умения;

- по-висока адаптивност в бъдещи дейности;

Изисквания към студентите

Необходими знания

Студент/и да има базови знания от административния дейности и мениджмънта.

Необходими умения

- Добри аналитични умения;

- Работа в екип;

- Комуникативност;

- Висока отговорност към поставените задачи;

- Дисциплинираност;

- Внимание към детайността;

- Толерантност при работа в екип;

- Добро владеене на английски език;

Необходими качества и други изисквания към студентите

Желание за усвояване на нови знания и умения

Краен срок за подаване на документи 14.07.2017 г. 

Последни новини