Днес се проведе първата информационна среща по новите 6 ключови направления на „Варна – Европейска младежка столица”

Днес се проведе първата информационна среща по новите 6 ключови направления на „Варна – Европейска младежка столица”

Първата информационна среща по новите 6 ключови направления на „Варна – Европейска младежка столица” се проведе днес. На нея представителят на Община Варна в Сдружението Биляна Раева и зам-.изпълнителният директор „Административна дейност” Елина Райнова разясниха основните насоки за кандидатстване.

Ключовите направления са „Младите професионалисти” (YOUTH PRO), „Иновативен мозъчен тръст” (INNO THINK TANK), „Иновативен скок” (INNO JUMP). По тези три направления ще бъде организиран и Творчески маратон по време, на който ментори ще подпомогнат идейните проекти, които са събрали най-много точки.

Останалите три ключови направления са „Иноцентър” (INNO CENTER), „Варна на картата” (VARNA ON THE MAP) и „Варненска младежка медийна академия”.

Следващата информационна среща по новите 6 ключови направления на „Варна – Европейска младежка столица” ще се проведе на 12 май (петък) от 11 ч. в Концертната зала на Младежки дом.

Повече информация може да намерите на: https://varna2017.bg/bg/news_show/guidelines-for-applications-are-available-for-discussions

Ето конкретните въпроси и отговори, които бяха коментирани  по време на срещата:

1. До кога е срокът за изпълнение на дейностите?

Предвид, че организациите следва да представят отчет не по-късно от 24 ноември 2017, препоръката ни е дейностите по проекта да приключат най-късно до 15 ноември 2017 г.

2. В случай че има малолетни деца или хора под запрещение, кой подписва декларация за събиране на лични данни и употреба на снимков материал?

 Разрешение в тези случаи се иска от родител или настойник. Ако младежите са в специфична ситуация и не подхдящо да се публуква информация и снимки с тях, се прилагат снимки в гръб или с такива на които не се виждат лицата им.

3. По ключово направление „Inno Jump“ се предвижда обучение на младежи в неравностонно положение. Какво обучение може да се предложи и какво от това обучение ще бъде полезно за младежите?

Направлението набляга на развитие уменията на младежи в неравностойно положение в сфери като екстремни спортове, изкуства , цирк, туризъм . Предвид факта че Варна е туристическа дестинация и предлага на жителите и посетителите си разнообразни атракциони , тези обучения могат да подкрепят бъдещата професионална реализация на младежите като аниматори, артисти и  треньори.  Идеята е младежът да придобие знания и умения, които да да приложи на практика в професионалната сфера. По възможност компетенциите, които се придобиват, могат да бъдат и сертифицирани.Как се издава документ /сертификат, свидетелство за завършено обучение/, когато кандидатстващата организация не е със статут на център за професионално обучение?

4. Как се издава документ /сертификат, свидетелство за завършено обучение/, когато кандидатстващата организация не е със статут на център за професионално обучение?

В тези случаи кандидатстващата организация, може да създаде партньорство с институция, която да може да проведе обучение и да издаде лиценз/сертфикат за придобити умения.. Разбира се има и умения и компетенции, които не са класифицирани и за тях не се изисква специален лиценз. В тези случай няма нужда от лиценз за професионална квалификация.

5. Колко пъти може да се кандидатства с проектно предложение?

Може да се кандидатства с едно проектно предложение по всяко направление на една сесия. Една организация може да получи финансиране по максимум 2 направления от цялата програма на Варна Европейска Младежка Столица.

6. Може ли да се качи видео в описанието на проекта?

Да, може като линк при електронно кандидатстване по проекта.

7. До колко пъти може да се получи финансиране от 1 организация?

Една организация може да получи одобрение на максимум 2 проекта по всички обявени ключови направления от Община Варна и сдружение „Варна – Европейска млаадежка столица”. В това число влизат проекти по Фонд „Култура” и проекти по програма  „Варна – Европейска младежка столица” на сдружението. Например: Ако една организация е спечелила 2 проекта по Фонд „Култура”, то тя няма право да получи финансиране по проекти на програма „Варна – Европейска младежка столица”. Ако е получила финансиране по един проект на Фонд „Култура”, то тя може да получи само по още един проект от програма „Варна – Европейска младежка столица”.

Последни новини