Излагат проектните предложения на млади архитекти в центъра на Варна

Излагат проектните предложения на млади архитекти в центъра на Варна

В резултат от проведения Младежки архитектурен пленер "Хвани се в Таляна" бяха изготвени четири архитектурни проекта, които са изложени на популярната за варненци Дупката, за да бъдат разгледани от гражданите и гостите на града.

Пленерът се проведе във Варна в периода 27 септември 03 октомври 2017 г., като това е една подновена традицията от 80-е години, с която КАБ и САБ-Варна се надяват да възстановят приемствеността между различните поколения архитекти, както и чувство за споделена отговорност към градското пространство. Този пленер е пряк резултат от необходимостта от широка обществена дискусия по въпросите на развитието на Варна.

Актуалната и днес тема за градоустройственото развитие на част от историческия център на Варна, условно наречена "Таляна", намираща се между ул. "Преслав", ул. "Цар Симеон", площад Мусала и Гаров площад, беше основната тема в заданието, по което работиха архитекти от Варна, България и Румъния.

Основни предложения, които варненци ще видят на изложените на дупката пана са:

• създаване адекватни връзки с пешеходна зона и други ключови точки в централна част,
• разработване на туристически марширути,
• нови транспортни връзки,
• фаворизиране на пешеходеца, чрез регулиране автомобилното движение: улици със смесено ползване и бавно автомобилно движение или изцяло пешеходни,
• околовръстни буферни паркинги,
• използване на свободни парцели за емблематични сгради,
• създаване на споделените жилищни и работни пространства, което би създало приток на млади и активни хора,
• разработване на неизвестните пространства и вътрешните дворове,
• интерактивен "Талян" от осветителни и обозначителни тела, насочващи посетителите към вътрешността на квартала и към определени места и събития,
• създаването на организация, свързваща иновативно мислещи личности, институции, представители на бизнеса и собствениците, работещи за превръщането на "Таляна в зона с разпознаваема артистична идентичност,
• превръщане на улиците в района в алтернативно споделено работно пространство чрез специално разработено за целта градско обзавеждане,
• организирането на фестивали и събития в градската среда,
• естествено регенериране градската тъкан чрез стимулиране на хората, носители на промяната: "местни герои"
И посланията на участниците, част от които са:
"Започнахме с идеята за обща достъпност и безопасност."(Екип Д)

"Ако успеем с "Таляна", се надяваме успешният опит да зарази малко по малко целия ни град (Екип Д)"
Най-интересното е, че проектите не изразяват стандартното за нашето мислене очакване всичко да бъде направено "от горе". В проектите личи послание, за това, че градското пространство може да се подобри с адекватна политика от страна на общината, но че активността на различните обществени слоеве и на всеки отделен гражданин е решаваща важност.

Голямото количество положителни и разнообразни идеи, генерирани за толкова кратко време са доказателство за ползотворността на архитектурния пленер като адекватно средство за изработване на градоутройствени проучвания и стратегии.

Хвани се в Таляна беше възможност Архитектите, организатори и участници да направят стъпка в посока носенето на Споделена Отговорност в името на градското пространство!

Последни новини