Избират представители в Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта

Избират представители в Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта

Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна отправя покана към всички младежки организации за среща, по време на която ще бъдат избрани 10 представители в Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна. Събитието ще се проведе на 9-ти ноември от 17:30 ч. в Младежкия дом. Модератор ще бъде Сергей Петров - експерт "Младежка политика и партньорства" в сдружение "Варна - Европейска младежка столица".

Представителите на младежките неправителствени организации, които ще присъстват на срещата, трябва да представят следните документи: актуално състояние; част от устава, която потвърждава, че организацията е младежка или работи с младежи; решение на управителния орган на организацията, с което упълномощава определеното лице да представлява организацията. Повече информация за правилника и механизма, по който ще бъдат избрани кандидатите на адрес: http://www.varnanamladite.com/?idpub=1595

Последни новини