Избраха 10 представители в Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта

Избраха 10 представители в Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта

Избрани бяха представители на 10 младежки неправителствени организации, които ще влязат в състава на бъдещия Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта. На срещата в Младежки дом присъстваха над 20 организации, като имаше и странични наблюдатели.

Общинският консултативен съвет ще е орган, в който попадат представители на всички студентски съвети, на национално представителни младежки организации, 6 души от ученическата общност, 10 представители на местни младежки организации, всички дирекции в Община Варна, които имат касателство с въпросите свързани с младежта, както и от Бюрото по труда и Областна управа. Органът ще работи под председателството на кмета на Община Варна. Целта му е да участва при обсъждането на бъдещите общински стратегии за младежта.

На срещата беше приложен механизъм по избор, изработен от самите младежки организации и приет на заседание на Общински съвет. След окончателно преброяване на гласовете, в титулярния състав попаднаха:

1. Сергей Петров – „Асоциация за демократично развитие“

2. Здравко Василев – Велоклуб Устрем

3. Мая Донева – „Идеа“

4. Радослав георгиев – JSI

5. Ивена Георгиева – Читалище Владиславово

6. Габриела Панайотова – „Асоциация на студентите медици в България“

7. Ирина Иванова – „Европейски проекти в България“

8. Йоана Евтимова – AISEC

9. Николай Николов – Фондация „Иноватор“

10. Георги Дамбов – Фондация „Джентъл“

Още 8 души попаднаха в резервния състав. Всички присъстващи насрочиха следваща среща, на която да се обсъдят основни въпроси, свързани с бъдещето на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, както и конкретни визии за бъдещето на младежките политики в града. 

Последни новини