Открита е процедура по набиране на проекти по още едно направление от програма „Варна – Европейска младежка столица”

Открита е процедура по набиране на проекти по още едно направление от програма „Варна – Европейска младежка столица”

От днес е открита процедура за подаване на проектни предложения по още едно ново ключово направление от програма „Варна – Европейска младежка столица”. Крайният срок за приемането им е 12 часа на 7 юли 2017 г.

Ключово направление „Инноцентър“ (INNO CENTER)
Инноцентър спомага за домакинството във Варна на конференции, събития, редовни събрания, конгреси и други прояви на европейски институции и организации, чиято дейност има пряко въздействие върху младежта. Целта е да бъдат привлечени международни събития, които да се проведат във Варна.

Повече информация за това ключово направление може да бъде открита в насоките за кандидатстване, достъпни на онлайн платформата за подаване на проектни предложения – https://organisation.varna2017.bg/file-repository/nasoki_ems_bg.pdf.

Документи могат да бъдат подадени и в офиса на „Варна – Европейска младежка столица”, който се намира на бул. „Цар Освободител” №27, в сградата на Младежки дом, стая 7.

Последни новини