Стартира трета сесия за подаване на проекти по ключово направление „Иновативен скок"

Стартира трета сесия за подаване на проекти по ключово направление „Иновативен скок"

Открита е нова процедура за подаване на проектни предложения по ключово направление „Иновативен скок” (Inno Jump) от програма „Варна – Европейска младежка столица 2107”. Крайният срок за приемането на проектните предложения е 5 октомври 2017г. /до 23:59 ч./

Ключово направление „Иновативен скок“ финасира дейности, привличащи младежта към активно движение на открито и алтернативни дейности, свързани със здравето и спорта в градска среда, целящи социално включване и превантивна дейност.

Повече информация за това ключово направление може да бъде открита в насоките за кандидатстване, достъпни на онлайн платформата за подаване на проектни предложения – https://organisation.varna2017.bg/bg

Документи могат да бъдат подадени и в офиса на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”, който се намира на бул. „Цар Освободител” №27, в сградата на Младежки дом, стая 7.

Последни новини