Продължава проектът "Ветроходна школа Варна"

Продължава проектът "Ветроходна школа Варна"

Още три седмици варненци и гостите на града ще имат уникалната възможност да се обучават в основните принципи на ветроходството. Единственото ограничение пред желаещите да участват е да бъдат на възраст между 15 и 35 години. 10-часовите курсове по ветроходство се провеждат на борда на в/я "Алгол", в извънработно време и са във връзка със спечеления проект на Яхт клуб "Кап. Георги Георгиев - Порт Варна", "Ветроходна школа Варна", финансиран oт Община Варна по Програма Варна - Европейска Младежка Столица 2017, направление "Младите професионалисти", Договор за безвъзмездна помощ №20/31.07.2017г.

Проектът цели да утвърди Варна като дестинация за морски спорт и активна почивка и да създаде повече работни места за млади хора, свързани с ветроходството и ветроходния туризъм. До момента младежи обучиха по проекта други 28 свои връстници, варненци и гости на морската столица, без предишен ветроходен опит, като активно работиха не само по обученията, но и натрупаха ценен опит в работата по рекламирането, предлагането, администрирането и менажирането на предлагания "Курс по ветроходство". Попътен вятър имаше и за част от младежкия екип на проекта: както беше предвидено, шестима младежи успешно преминаха обучение за правоспособност "Водач на кораб до 40БТ". С придобиването на тази квалификация и ангажиментите им във Ветроходната школа, пред младите ветроходци се отварят нови възможности за професионална реализация, свързана с морето и града ни.

Благодарение на усиления труд на екипа от членове, треньори и доброволци на Яхт клуб "Кап. Г. Георгиев - Порт Варна", това лято интересът към ветроходството сред младежката общност във Варна е огромен. Всекидневните занимания в клуба не стихват. Освен "Ветроходна школа Варна", в момента там се реализират и други проекти, насочени изцяло към младежи и студенти: "Плавай с нас", също финансиран от Община Варна по Програма Варна - Европейска Младежка Столица 2017, направление "Иновационен скок". По него в екстремния спортен ветроходен клас "420" се обучават 40 младежи, 16 от които от уязвима среда. "420" са шверботни лодки, маневрени и бързи, с екипаж от 2 души. Целта е, чрез развиване на ветроходни умения и спортен дух, младежите да изградят и чувство за екипност и отговорност и имат възможност да станат част от ветроходната общност в града. С невероятен успех приключи и проектът "Ветроходна академия", финансиран от Министерство на младежта и спорта по Програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 от Закона за хазарта. В рамките на този проект усилено ветроходно обучение на килови яхти преминаха 96 студенти от всички варненски университети, като проектът завърши с провеждането на първата по рода си у нас междууниверситетска ветроходна регата "Академика". Този проект успешно обвързва имиджът на Варна като студентски младежки град и като морска столица, привлекателна за младежта и с морския спорт и морските бизнеси.

Последни новини