Допълнени са Насоките за кандидатстване с проекти по ключово направление „Варна на картата“

Допълнени са Насоките за кандидатстване с проекти по ключово направление „Варна на картата“

След проведената на 14.08.2017г. информационна среща Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ допълва Насоките за кандидатстване по ключово направление „Варна на картата“.
Допълненията на Насоките са свързани с възможността в рамките на безвъзмездната финансова помощ от 1500 лв. бенефициентите да могат да кандидатстват за повече от един участник в мероприятието по проекта, с добавяне на дневните като допустим разход по проектите (съгласно Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредба за командировките в страната), както и с включване на задължително съфинасиране от минимум 20% от всеки бенефициент.

Допълнените Насоки могат да бъдат намерени на сайта „Варна – Европейска младежка столица 2017“, секция „Предаване на проект“.

 

Последни новини