Идейният проект за мултифункционална зона за отдих и спорт в квартал "Левски" е готов

Идейният проект за мултифункционална зона за отдих и спорт в квартал "Левски" е готов

В  Икономически университет – Варна бе представен финалният вариант на проекта за мултифункционална зона за отдих и спорт в квартал "Левски". В идейният проект са отразени предложенията и коментарите на целевата аудитория, генерирани в рамките на двете предходни работни срещи. Най-добрите, най-полезните и най-обоснованите в полза на обществения интерес идеи и позиции намериха своето място и форма в идейната фаза. 

Сред присъстващите бяха студенти с интереси в сферата на градоустройството и подобряването на градската среда в гр. Варна, проектанти, граждани и представители на граждански организации.  В рамките на срещата екипът по проекта запозна аудиторията с визуализирани идеи за превръщането на двете междублокови пространства в удобно и комфортно място за почивка или спорт за всички възрасти. Представянето на завършената идея беше изпълнено професионално с презентационни табла, макети на двата терена в мащаб и визуализации в цифров вид, показани на голям екран.

Гост на събитието беше арх. Виктор Бузев – главен архитект на община Варна. Той приветства екипа по проекта и институцията Икономически университет – Варна по повод начина, по който се реализира проекта – в диалог с обществеността, с участието на млади хора, с обсъждане и защитаване на всяка позиция. Адмирации екипът получи и за богатството на функциите, които успя да интегрира в двата терена. Свършената работа до тук, по думите на главния архитект, „отваря врати“.

Друг важен гост на събитието беше Мирчо Христов – изпълнителен директор на Сдружение „Варна - Европейска младежка столица“. От името на целия екип на Сдружението – партньор и финансиращ орган, той изрази задоволство от развитието на проекта и потвърди, че високите очаквания към изпълнението му, предвид призовото място в класирането на одобрените за финансиране проекти, са напълно оправдани.

„Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно-рекреационна зона“ ще бъде представен на 15 декември 2017 г. на официална церемония и изложение с домакин Сдружение „Европейска младежка столица“.  

Макетите и презентационните табла за достъпни за студентите, гостите на Икономически университет – Варна и гражданите на града в сградата на университета на бул. „Княз Борис I” 77, ет. 1, Студентска улица, Студентски съвет.

Последни новини