Удължава се срокът за кандидатстване по ключово направление „Варна на картата”

Удължава се срокът за кандидатстване по ключово направление „Варна на картата”

Днес до полунощ се удължава срока за подаване на проектни предложения по ключовото направение „Варна на картата” от програма “Варна – Европейска младежка столица”.

Ключово направление „Варна на картата“ има за цел международното позициониране на града ни чрез изграждане на устойчиви партньорства и сътрудничество с европейските институции. Това може да стане като: събития от програмата „Варна - Европейска младежка столица 2017“  „излязат“ от България, за да обхванат цяла Европа; се засилят партньорствата между организации, младежи и неформални групи от Варна и бивши и бъдещи ЕМС и побратимени градове; се създаде и обучи мрежа от “посланици” на Варна в други Европейски градове; се представят проекти, които са част от програмата на „Варна - Европейска младежка столица 2017“ в международни изложения, конференции, състезания и хакатони и др.

Повече информация за това ключово направление може да бъде открита в насоките за кандидатстване, достъпни на онлайн платформата за подаване на проектни предложения –https://organisation.varna2017.bg/bg

Документи могат да бъдат подадени и в офиса на „Варна – Европейска младежка столица”, който се намира на бул. „Цар Освободител” №27, в сградата на Младежки дом, стая 7.

Очаква се да бъде обявена и втора покана за ключово направление „Варна на картата”, чиято процедура ще бъде отворена през септември.

Последни новини