Студентите и ИТ бизнеса на Варна с първа инициатива за отворени данни за региона

Студентите и ИТ бизнеса на Варна с първа инициатива за отворени данни за региона

ИКТ Клъстър – Варна подписа договор със Сдружение „Варна – европейска младежка столица“ и започна изпълнението на проект „Отворени данни за умни градове“ в партньорство с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.  Проектът е финансиран по ключово направление „Ино тинк танк“. Основната му цел е повишаване на културата на използване на отворени данни (публично достъпни данни) от младежите и създаване на активно отношение към подобряване на градската среда. По време на работата си студентите доброволци, от професионални направления архитектура, дизайн и компютърни науки ще опознаят недвижимите културни ценности на града. Те ще създадат отворена база данни за недвижими културни ценности и други известни сгради на територията на града. Тя ще включва ключови данни за обектите (текстове, снимки, геолокация). Информацията ще бъде представена и чрез интерактивна карта, която ще бъде публикувана на сайта на Община Варна.
Осъществяването на проекта ще продължи три месеца. В рамките на този срок ще се проведе и семинар за използването на отворени данни, технологиите за съхранението им и разработването на приложения. Задачи свързани с този проект ще решават и участниците в тазгодишното издание на традиционното, международно състезание QUERYADA, което се организира от ВСУ „Черноризец Храбър“. Студентите по архитектура, които ще участват в проекта „Отворени данни за умни градове“ ще разработят и предложения за обновяване на фасадите на някои сгради, общинска собственост. Потенциални обекти са сградите на Стоматологията, Летния театър, кметството на район „Приморски“, училищата „Найден Геров“, „Черноризец Храбър“ и „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Последни новини