Среща между младежи и заместник министъра на образованието се проведе във Варна

Среща между младежи и заместник министъра на образованието се проведе във Варна

Среща между младежи и специалисти се проведе във Варна, през изминалите почивни дни на 7 и 8 март.

Присъстваха младежи от шестнайсет до трийсет годишна възраст, от цяла България, сред които имаше ученици, студенти, докторанти и работещи.

Всички те имаха възможността да обменят информация с гост лектора, изпълнителния директор на Сдружение „Варна-Европейска младежка столица“ Сергей Петров и заместник министъра на образованието господин Петър Николов.

С няколко думи модератора на дискусията Сергей Петров припомни на участниците колко е важно да се преодолее дистанцията между младежите и властимащите.

Участниците се запознаха с диаграмата на Tony Karrer – Four L model, както и стълбицата на участие- Ladder of participation, където всеки един определи къде точно се намира на нея.

Заместник министъра на образованието сподели повече за гражданското образование и отговори на въпроси, които интерeсуваха участниците. След това дискусията се насочи към това, в което може младежите да бъдат по-активни.

Според всички участници накрая на първи ден стана ясно, че е необходима много по-висока активност от тяхна страна.

През втория ден от workshop-a младежите изказаха според тях плюсовете и минусите по различни теми свързани с младежите, властимащите, заинтересованите страни и общностите, след което завършиха с доклади за справянето на проблемите според тях.

В края на деня всички участници създадоха „балон“ символизиращ принадлежността им към обществото, което създадаха през изминалите дни.

Срещата приключи много позитивно, участниците отново благодариха на представителите на община Варна и МОН, за скъсената дистанция помежду им и отвореният диалог.

Срещата-дискусия се осъществи в рамките на международният проект “Be Active, Shape Europe”, финансиран по програма Europe for Citizens, по който партньори са общо 6 страни от ЕС.

Screen Shot 2021-09-21 at 13.33.35

Последни новини