Национална конференция за доброволчеството започва във Варна

Национална конференция за доброволчеството започва във Варна

Националната конференция за доброволчеството в България, чиито основни организатори са Национален младежки форум, Варна - Европейска младежка столица и Община Варна, ще продължи до 8 Октомври в три от основните младежки и културни пространства в града - Социалната чайна, Младежкия дом и Юнашкия салон.
Целта на проекта е обединяване на доброволческите организации и доброволците на обща конференция, на която да се обменят добри практики от работата по проблемите на доброволчеството в България и унифициране на действията по решенията им.

Искаш да се срещнеш с други доброволци и да сложиш основите на безброй незабравими приятелства?
Интересуваш се от доброволчеството в България?
Доброволец си от няколко седмици? Или месеци? Или години?
Имаш интерес за обмяна на добри практики с други доброволци или среща с едни от най-впечатляващите доброволчески лидери и експерти в доброволчеството?
Желаеш да участваш в изготвянето на законопроект за доброволчеството в България?

ТОВА Е ТВОЕТО МЯСТО!

Както на всички е известно, светът се променя по нашия пример, а доброволчеството най-добре описва перфектната промяна в заобикалящата ни Вселена – използвайки от една страна доброта, с която да бъде показано, че само така злото може да бъде победено, и воля, която има водеща роля в така или иначе дълго протичащата промяна.

Тук идва и въпросът за основните подцели, намиращи се в корените на този проект:
1) Застъпничество на концепциите за доброволчеството и съобразяване на спецификите на процесите, свързани с него в България;
2) Дефиниране на проблемите на доброволеца и предложения за решението им в хода на конференцията;
3) Допълване на вече съществуващите концепции за доброволческия труд и изграждането на платформите за подпомагане на дейността;
4) Предложения за решения на проблемите в комуникацията между заинтересованите страни, бизнеса, държавата и самите доброволци;
5) Допълване на концепциите в съществуващите нормативни документи, засягащи процесите на доброволческия труд в България, както и проекта за Закон на доброволчеството;
6) Изграждането на дефиниции за връзката между доброволчески труд в общностите на локално, национално и международно ниво;
7) Изясняване на процесите на създаване на различни типове общности, занимаващи се с доброволен труд и трудностите, с които се изправят.

За информация за прoграмата на събитието и повече подробности, следете нашата страница и събитието ни във Facebook: https://www.facebook.com/events/131307540938046

 

Последни новини