Във Варна учредиха „Младежка асоциация по политически науки”

Във Варна учредиха „Младежка асоциация по политически науки”

Студенти, докторанти и млади политолози от цяла България учредиха „Младежка асоциация по политически науки“ във Варна. В срещата, взеха участие представители на „Студентски клуб на политолога“ към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Сдружение „Его Политико“ и „Студентска асоцация за изследване на международните отношения“ към Университета за национално и световно стопанство, „Работилница по феноменология на политика „ARS“ към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, студенти от Варненския свободнен университет "Черноризец Храбър", Нов Български университет и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и младежи от цялата страна, получили образование в областта на политическите науки.

Организацията си поставя за цел да работи за развитие на младите хора и активното им участие в обществения живот. Асоциацията си поставя за задача да предоставя безпристрастни анализи на обществото и да осъществява проучвания.

За председател на Асоциацията бе избран варненският политолог Сергей Петров. Той е бивш възпитаник на Великотърновския и Варненския свободен университет. В момента е експерт „Младежки политики и партньорсва“ към Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“. Зам.-председатели на организацията са Христина Димитрова – председател на студентски клуб ЕгоПолитико и Саркис Саркасян – млад политолог, получил образованието си в сферата на политическите науки във Великотърновския университет.

Според думите на председателя на сдружението - Сергей Петров – новосформираната младежка политологична асоциация е с отворени врати както към младите хората, така и към структурен диалог със сходни регионални, национални и международни организации, в това число и всички отговорни фактори, които имат въздействие към българските младежките политики.

„Ние даваме един чудесен пример. В избраното ръководство на асоциацията има представители с противоположни политически възгледи. Въпреки това, всички са осъзнали, че като хора могат да преценят какви политически ценности да възприемат, но като експерти, те трябва да бъдат безпристрастни и обективни. Всички са изключително активни и мотивирани да работят. Наша е отговорността да повишим репутацията на политическите науки, да зададем нов тон и да прекратим порочната практика, в която академици от сферата на политическите науки натрапват партийните опорните точки и ги поднасят на обществото като експертен анализ. Заради подобни практики, понякога е срамно в България да се наречеш политолог“ – добави още Сергей Петров.

Последни новини