Удължен е срокът за набиране на проекти по втората вълна на фонд „Култура”

Удължен е срокът за набиране на проекти по втората вълна на фонд „Култура”

Експертната комисия, която оценява проектите по втората вълна на фонд „Култура” по направление 5, удължи срока за набиране до 27 март. 7-дневното увеличаване се налага поради големия интерес от страна на кандидатите, които ще реализират своите идеи в периода 1 юли до 30 ноември.

От 1 март започа второто набирана не проектни предложения по трите направления:

5.1 Мрежа на младежки зони и читалища;

5.2 Проект за Милиони – ИННО Варна;

5.3 Варенска Младежка Медийна Академия в програмата на Варна – ЕМС 2017 – Вълна на Иновации във фестивалите на Варна;

Проектните предложения се събират по електронен път на адрес: http://fund.varnaculture.bg/ след регистрация. Не се налага регистрация, ако вече има такава в системата от 2016 г.

Те можат да бъдат внесени и на хартиен носител (1 бр.) придружен със CD, USB – 1 бр. в деловодството на Община Варна на адрес: бул. „Осми Приморски полк” №43 до Дирекция „Култура и духовно развитие”.

Последни новини