БФА организира Ателие за млади фестивални мениджъри

БФА организира Ателие за млади фестивални мениджъри

Ателието за млади фестивални мениджъри е тридневна програма за професионална квалификация в областта на фестивалния мениджмънт, предназначена за фестивални директори и младежи, които работят, стажуват или доброволстват във фестивален екип и имат амбицията да се развиват в тази посока. Благодарение на изключителните лектори, участниците ще имат възможност да разширят компетенциите си в три съществени за устойчивостта на фестивалния продукт посоки– развитие на професионални мрежи и междусекторни партньорства с акцент върху зелените практики и фестивалния туризъм; запознаване и овладяване на дигиталните маркетинг механизми като инструмент за  достъпна публичност и реклама; развитие и отглеждане на фестивалните публики като основно звено в екосистемата на фестивалите и решаващ фактор за значението, въздействието и устойчивостта им. 


Организатор на Ателието за млади фестивални мениджъри е Българската фестивална асоциация с домакинството на RADAR Festival Beyond Music и финасовата подкрепа на Фонд „Култура“, Варна.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Кой може да кандидатства?

„Млади“ в заглавието на Ателието означава „млади във фестивалния бизнес“ . Участниците могат да има широк спектър на професионален бекграунд – от студенти по арт мениджмънт, млади мениджъри, работещи в независимия културен сектор, служители в общините, отговорни за организацията на фестивали, артисти, куратори, утвърждаващи свои иновативни международни фестивали. Всички те споделят амбицията да създадат, развият, утвърдят артистични фестивали на високо ниво. Освен за „ранни“ артистични директори в началото на кариерата си, Ателието е отворено и за стажанти и доброволци във фестивални екипи, както и за сътрудници по програми, съпътстващи фестивалите. Участниците ще си тръгнат от Ателието с развити програматорски умения, с изцяло нова лична и професионална мрежа и вдъхновение за нови (колаборативни) проекти.

Актуално съдържание

Ателието за млади фестивални мениджъри открива нови хоризонти и визия дори пред най-утвърдените фестивали и техните ръководители. Темите през трите дни на интензивни лекции и тренинг-сесии обхващат изключително актуални аспекти на културния мениджмънт, които все още не се радват на стабилна професионална експертиза у нас. Като резултат младите фестивални мениджъри ще си тръгнат значително по-подготвени със знания и опит за истинската мисия на фестивалите и решени да затвърдят тяхната роля в днешния свят на глобализация, динамичност и практицизъм, както и да мислят на една вълна с колегите си по света. Създават се предпоставки новото поколение мениджъри да станат пионери, да мислят иновативно, да създават креативни проекти и фестивални формати.

Три дни – три модула

Всеки от трите дни на Ателието за млади фестивални мениджъри поставя отделен тематични модул като всеки модул се състои от лекционна част и тренинг-сесии за практическо овладяване на придобитите знания. В първия ден участниците ще имат възможност да се запознаят с успешни примери за изграждане на професионални мрежи и платформи в България, да влязат в директен контакт с представител на туристическия сектор като възможна ниша на междусекторно партньорство и да открият възможности за разработване на нови публики като гарант за устойчивост през инструмента на зелените идеи и търсенето на баланс в еко-системата. Вторият ден предлага опознаване и задълбочаване на интрументите на дигиталния маркетинг като необходимо средство за промотиране на фестивалния продукт и достъп до информация и публики. Третият модул е изцяло фокусиран върху идентифицирането, разработването и отглеждането на групи публики – основен фактор за постигане на стабилност.

Партньори и пространства

Ателие за млади фестивални мениджъри се организира с финасовата подкрепа на Фонд Култура Варна по направление Европейска Младежка Столица - Вълна На Иновации и под домакинството на RADAR Festival beyond music.

Условия за кандидатстване и селекция

Българската фестивална асоциация, в партньорство с Фонд Култура Варна и RADAR Festival Beyond Music отправят покана за кандидатстване за Ателие за млади фестивални мениджъри, 4-6 август, Варна. До 25 участника от Варна и страната ще бъдат избрани да се включат в 3-дневната програма, по време на която ще обогатят знанията и уменията си във фестивалния мениджмънт с 5-ма международно признати лектори в областта на разитието и отглеждането на публики, дигиталния маркетинг, зелените идеи и туризма. Фестивални мениджъри, както и млади сътрудници към фестивални екипи са поканени да кандидатстват до 17-ти юли като попълнят и изпратят приложената апликационна форма:

Моля, не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно условията за кандидатстване и критериите за подбор на участниците.

Критерии за подбор

Ще бъдат съблюдавани следните критерии при подбор на кандидатите:

- възраст на канидата – до 35 години (или до 5 издания на фестивала, в чийто екип участва)
- добро владеене на английски език (част от лекциите ще бъдат на английски език)

Кандидатите трябва:

- да са подкрепени от фестивал, културна сцена или друга организация, свързана с културния сектор; или
- да докажат бъдещ ангажимент във фестивалното поле; или
- да демонстрират убедителна лична мотивация

Такса

Ателието е БЕЗПЛАТНО за всички участници, а на участниците извън Варна ще бъдат осигурени път и до 3 нощувки и път.

 

Контакти:

office@bfa.bg

+359 888 359 679

Мария Русева

Последни новини