Младежки архитектурен пленер ще развива Таляна

Младежки архитектурен пленер ще развива Таляна

Първата отворена среща дискусия, част от пленера „Хвани се в Таляна“, ще се проведе на 27 юли от 17 часа на сцена „Кофража“. Организаторите от Камарата на архитектите в България  и Съюзът на архитектите РК-Варна са си поставили за цел да подпомогнат Община Варна в развитието на част от гръцката махала,  между улиците „Преслав“,  „Цар Симеон“ и Гаровия площад, наречена  Таляна, като я превърнат в зона за иновации, арт квартал и младежка зона. На първата среща ще се обсъди  градоустройственото положение и актуалното състояние на квартал Таляна - проблемите и възможностите за развитие на терена. Територията е част от компактния град със специален режим на опазване, наречен Археологически резерват "Одесос-Варна".      

Обект на „Хвани се в Таляна“ са градските пространства, силуетите и туристическите маршрути. Търсеният резултат от пленера е участниците да разработят и представят стратегия за развите на зоната, решения за визията на обществените пространства, адаптирането им спрямо нуждите на младите хора и спецификата на бъдещите демографски процеси. В пленера участие ще вземат както архитекти под 35г., което създава предпоставки да се чуе мнението на младите, така и утвърдени архитекти с дългогодишна практика, които активно ще споделят опита  и уменията си. Резултат ще бъдат няколко експертни разработки по зададената тема  „Развитието на Таляна и централна градска част“, които ще бъдат подложени на обществено обсъждане и предоставени на експертите по градоустройство в Община Варна.

За повече информация относно дейностите и планираните активности по проекта посетете: https://www.facebook.com/reanimatorite/?fref=ts

Последни новини