Във Варна стартира нов проект за социална интеграция

Във Варна стартира нов проект за социална интеграция

От 10 до 13 октомври 2017 г. Варна бе домакин на първа среща на партньорите по проект "Образование за задълбочена социална интеграция", финансиран от Програма "Еразъм Плюс" на ЕС.

Представители на Сдружение "ЕПЕКА" (Марибор, Словения), която е водещ партньор по проекта, СНЦ "Регионален Клъстър Североизток" (Варна, България), IASIS (Атина, Гърция), EYCB (Брецлав, Чехия), Cumbria Credits Limited (Великобритания), Prometeo (Рим, Италия), SSF (Мадрид, Испания) се събраха за да дискутират обмяната на добри практики за интеграция на бежанци и представители на уязвими групи, и възможността за приложение на добрите практики в отделните държави.

Проектът има за цел да създаде силна международна мрежа от институции, занимаващи се с обучение на възрастни, особено тези, които принадлежат към уязвими групи. Основната задача е социалната интеграция в обществото чрез образователни подходи, които ще бъдат изследвани, както и определянето на техния потенциал за трансфер в страните партньори по проекта.

В рамките на проекта ще се проведат 5 обучения, включващи 70 експерта, работещи в сферата на обучението на възрастни за социална интеграция. Обученията ще се основават на неформални методи, гъвкави модули, използване на ИКТ, работа на терен и посещения на примери на добри практики в съответните страни. Проектът включва и голям брой събития за разпространение на резултатите: 5 изложби, 3 концерта, 5 кръгли маси, 6 пресконференции и 2 семинара.

По време на срещата във Варна партньорите по проекта имаха възможността да се запознаят с дейността на Сдружение "Варна - Европейска младежка столица", представена от г-н Мирчо Христов - изпълнителен директор. Дейността на Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна беше представена от г-жа Дарина Иванова - главен експерт в отдел "Младежки дейности".

По време на посещението в гр. Варна участниците в срещата имаха възможност да посетят също и Варненска Търговско-Индустриална Камара, където бяха приветствани от г-н Неделчо Неделчев - директор. Също така програмата включваше и посещение на Социална чайна и Организация на производителите "Камчийски лонгоз" - с. Пчелник.

Последни новини