8 държави участват във втория международен форум на партньорствата на МУ-Варна

8 държави участват във втория международен форум на партньорствата на МУ-Варна

Представители на 8 държави участваха в откриването на Международния форум на партньорствата на Медицински университет – Варна. Форумът се организира за втора поредна година, а целта е той да се превърне в платформа, в която партньорите на висшето учебно заведение да могат да споделят идеи и да генерират успешни образователни, научни и социални проекти. Основната тема на тазгодишната среща „Международни партньорства за младежта – студентски живот и Еразъм+“ е вдъхновена от факта, че град Варна е „Европейска младежка столица“ за 2017 година, както и от отбелязването на 30-та годишнина на програма „Еразъм“.

Основният акцент на Форума е поставен върху ролята на партньорствата за развитието на модерно образование, научен и културен обмен, както и в процеса на интернационализация и работа в мрежа на университетите. Обхватът на срещата включва живота на студентите и младите изследователи и дейностите, подкрепяни от академични преподаватели и ментори, насърчаването на процеса на мобилност, засилено сътрудничество, разпространение на информацията, споделяне на добри идеи и най-добри практики сред участниците. Амбицията на организационния екип е създаване и развитие на устойчива мрежа от международни партньори по целия свят, чиято основна цел ще бъде да се подобри образованието, науката, здравето и качеството на живот на младите хора.

Модераторите на срещата проф. Тодорка Костадинова – заместник ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество и д-р Анета Докова – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“ направиха обстойно представяне на международната дейност на МУ-Варна, на типовете национални и интернационални партньорства и резултатите от вече реализирани двустранни и многостранни проекти. Акцент бе поставен върху необходимостта от по-активно взаимодействие между висшите учебни заведения, местните власти и бизнеса за реализиране на успешни мултисекторни проекти в полза на младите хора и на обществеността като цяло.

Форумът продължи с представяне на чуждестранните партньори, които споделиха своята визия за бъдещите съвместни проекти и области на сътрудничество, след което думата бе дадена на студентите. Те изразиха гледната точна на младите хора за ролята и влиянието на международните партньорства върху студентския живот.

Следвайки идеята за развитие на мултисекторно сътрудничество, на срещата присъстваха представители на различни партньорски институции. Сред гостите бяха Генералният консул на Руската федерация във Варна г-н Сергей Лукянчук, Почетният консул на Германия и Франция г-н Недялко Неделчев, Почетният консул на Италия г-н Антонио Таркуинио, Почетният консул на Израел проф. Красимир Методиев, представителят на Община Варна в Управителния съвет на Сдружение „Варна -Европейска младежка столица“ Биляна Раева, доц. Антоанета Цветкова – председател на Постоянната комисия по здравеопазване на Общински съвет – Варна, г-жа Катерина Саватова и г-н Калин Байчев от Центъра за развитие на човешките ресурси в София, гости от Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“, Северозападен държавен медицински университет „И. И. Мечников“, Университета във Вилнюс, Богомолския университет в Киев, Националния медицински университет в Харков, както и младите предприемачи от Флоренция и Рим Карло Спелучи, Матиа Микеланджели и Николас Томазини, представители от Варненската туристическа камара, членове на академичното ръководство, преподаватели и студенти.

Вторият ден на Форума включва работни дискусии по четири основни теми – „Мобилности и проекти по програма „Еразъм+“, „Образование, наука и иновации“, „Социални дейности“ и „Култура и спорт“. Очакваният резултат е иницииране и реализиране на съвместни дейности и проекти във всяко от направленията.

Всички участници се обединиха около идеята основна тема на третото издание на Международния форум на партньорствата на МУ-Варна през 2018 г. да бъде „Университетските партньорства – „хъб“ за иницииране на успешни политики в сферата на образованието, науката и иновациите“.

Последни новини