Изграждане на Черноморски младежки център - Варна

Изграждане на Черноморски младежки център - Варна

Сдружение „Варна - Европейска младежка столица” кани младежки организации, неформални групи, представители на студентските съвети и всички заинтересовани на отворена среща, по повод изграждането на Черноморски младежки център във Варна.

Целта на срещата е представяне на инициативата за изграждане на центъра, който следва да отговори на стандартите за сертифициране на Съвета на Европа.

Черноморският младежки център ще бъде новото пространство за развитие на младежкия капацитет във Варна. По време на събитието ще бъдат представени възможностите за участие на организациите в процеса на реализация на инициативата.

Регистрация за присъствие е достъпна на: https://www.facebook.com/events/143971032710042/

На 29.07.2016г. Министерството на образованието прехвърли на Община Варна сградата на закритата Професионална гимназия по текстил и моден дизайн “Мара Тасева”. Тя ще бъде използвана за нуждите на образованието и за домакинството на Европейска младежка столица през 2017 г., част от които е и ключовото направление Черноморски младежки център. Неговото предназначение е да развива младежки капацитет, чрез организиране на конференции и курсове за обучение, събития за създаване на делови контакти, работни групи, с акцент върху регионалното развитие. Дейностите имат за цел да стимулират и да създадат необходимите ресурси за насърчаване на младежкото участие. Инициативите ще бъдат извършвани в тясно сътрудничество с мрежата на Европейските младежки центрове.

Младежкият сектор във Варна ще има възможност да участва активно в процеса на реализиране на дейностите, свързани с Черноморския младежки център, чрез предложения и отворена дискусия.

Последни новини