Стартираха процедурите по подбор на проекти по първите три ключови направления на програмата „Варна – ЕМС“

Стартираха процедурите по подбор на проекти по първите три ключови направления на програмата „Варна – ЕМС“

Набирането на проекти по първите три ключови направления от програмата „Европейска младежка столица 2017“ стартира днес. Краен срок за подаване на документите е 20 февруари, а резултатите от конкурса се очакват в началото на месец март.

Чрез първата сесия на направление 5 „Европейска младежка столица и вълна от иновации“ на фонд „Култура“ към община Варна, се обявява покана за финансиране на проекти по следните приоритети:  

5.1 Мрежа на младежки центрове и читалища.

То предвижда създаването на програма „Ноктурно“, насочена към читалища и младежки центрове. Целта на програмата, която ще се ръководи от младежи, е да съдейства за преобразяването на пространствата и надграждането на ресурсите в интерес на младите хора.

За това направление могат да кандидатстват проекти, насочени към младежи, които започват най-рано в 17:30 ч. и завършват не по-рано от полунощ, които да се извършват в читалища или младежки центрове. Приоритет се дава на проекти, които са регулярни във времето и работят в сътрудничество с музеи, галерии, арт магазини и др. Стойността, която ще се финансира е до 15 000 лв. на проект. От кандидатите се изисква съфинансиране в размер на 30% от бюджетната сума.

За кандидатстването по този проект е задължително наличието на споразумение между младежки организации и читалища.

5.2 Проект за милиони – Инно Варна.

Целта на Инно Варна е превръщането на една от централните локации в града – Таляна, която се намира в гръцката махала (пространството между улиците „Преслав“ и „Цар Симеон“ и Гаровия площад) в зона за иновации в градската среда.

По това направление могат да кандидатстват проекти, които насърчават креативните решения в сферата на градския дизайн, развитието на градската среда, предприемачеството, гурме културата, уличното изкуство и др.

Стойността, която ще се финансира е до 15 000 лв. на проект. От кандидатите ще се изисква съфинансиране в размер на 30% от бюджетната сума.

5.3 Варненска младежка медийна академия - вълна на иновации във фестивалите на Варна.

За участие са допустими всички организации, кандидатстващи по направление 1 на фонд „Култура“ – Фестивали и конкурси. Идеята чрез тази програма е да се надградят съществуващи формати с представянето на млади европейски изпълнители, със специален фокус на артисти от градове минали и бъдещи носители на титлата Европейска младежка столица.

Проекти, свързани с фестивали и конкурси с над 20 издания и продължителност над 7 дни могат да получат финансиране в размер до 10 000 лв.

За фестивали и конкурси с над 15 издания, размерът на финансирането е до 7 000 лв., а за такива с над 10 издания – до 5 000 лв.

Апликационните формуляри и пълните изисквания по програмата могат да бъдат намерени на сайта на фонд “Култура” на Община Варна http://fund.varnaculture.bg/.

Проектните предложения, постъпили по направление 5 “Европейска младежка столица - вълна на иновации” ще могат да бъдат разглеждани и на сайта на “Варна - Европейска младежка столица” след крайния срок - 20 февруари за подаване на документите.

За първи път се въвежда формат обществено гласуване на проектите, предложени за финансиране. Резултатите от общественото гласуване ще играят роля при крайното формиране на оценките на проектните идеи. Въвежда се и възможност за участие в конкурса на чуждестранни кандидати, като за целта съответните документи са на разположение и на английски език.

За допълнителни въпроси, свързани с направление 5, можете да се свържете на info@varna2017.bg.

Документите могат да бъдат разгледани на нашия сайт. Кандидатстването обаче се извършва само по описаната по-долу процедура.

формуляр за кандидатстване, приложение 1приложение 2приложение 3допълнителни указаниякарта за оценка

Документи за кандидатстване можете да подавате по един от двата начина:

1.По електронен път на адрес http://fund.varnaculture.bg, след регистрация.  Ако имате регистрация в програмата от 2016г., не се изисква нова.

2. На хартиен носител (1 бр.), придружени със CD, USB – 1 бр. в деловодство на Община Варна на адрес: гр. Варна 9000, бул. "Осми приморски полк" 43 до Дирекция "Култура и духовно развитие".

За допълнителна информация:

Адрес: бул. "Осми Приморски полк" 43, гр. Варна 9000

Телефон: 052/ 820 744; 0888 202760

Електронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg

Информационна сесия по направление 5 ”Европейска младежка столица - вълна на иновации” ще се проведе на 6 февруари, понеделник от 10.00 в Концертна зала, сградата на Младежкия дом.

Последни новини