Представители на читалища и младежки зони участваха в информационни срещи с екипа на сдружение "Варна - ЕМС"

Представители на читалища и младежки зони участваха в информационни срещи с екипа на сдружение "Варна - ЕМС"

Представители на 11 читалища участваха в информационна среща, посветена на новосъздаденото направление  5  "Европейска младежка столица - вълна на иновации". 

В поднаправление 5.1 се предвижда финансиране на проекти от програмата на  "ЕМС 2017 - Мрежа на младежки центрове и читалища".  

По време на срещата, те зададоха своите въпроси, свързани с процедурата по кандидатстване. Въпросите, както и техните отговори ще бъдат качени тук.

Същия ден, екипът на сдружението проведе среща и с представители на младежки зони, отново посветена на направление 5.

Последни новини