Покана за информационна среща

Покана за информационна среща

Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ организира четвърта информационна среща по направление 5 “Европейска младежка столица - вълна на иновации.

Заповядайте, на 13 февруари, понеделник, от 10 ч. в концертната зала на Младежки дом(бул. „Цар Освободител“ 27).

По време на срещата, ще бъдат разяснени насоките за кандидатстване, формулярите и ще бъдат обсъдени допълнителни въпроси на заинтересуваните да участват в програмата. Също така, представители на младежки организации, читалища и младежки зони ще могат да се срещнат и да обсъдят помежду си потенциални възможности за партньорства и съвместна работа.

Поради повишения интерес към програмата, отговори на досега получените въпроси относно начина на кандидатстване ще бъдат публикувани на страницата на сдружение “Варна - Европейска младежка столица” - varna2017.bg , на 9 февруари.

Въпроси могат да бъдат задавани до 17 февруари, петък на info@varna2017.bg.

Припомняме, че според изискванията на направления 5.1 – Младежки центрове и читалища, по фонд „Култура“, читалищата могат да кандидатстват само в партньорство с една или повече младежки организации.

Първата вълна за набиране на проекти по направление 5 стартира на 1 февруари. Тогава беше обявена покана за финансиране на проекти по три ключови направления от бидбука на Варна ЕМС:  Мрежа на младежки центрове и читалища, Проект за милиони – Инно Варна и Варненска младежка медийна академия - вълна на иновации във фестивалите на Варна. Срокът за предаване на предложенията е 20 февруари.

В рамките на процедурата за първи път се въвежда формат обществено гласуване за проектите, които са предложени за финансиране в рамките на програмата „Варна – ЕМС“, което ще се проведе на сайта на сдружение „Варна – Европейска младежка столица  varna2017.bg след 20 февруари 2017 г., когато изтича срока за предаване на проектните предложения.

Оперативната дейност по инициативата „Варна - Европейска младежка столица“ се изпълнява от едноименното сдружение. Дейността му се управлява от деветчленен управителен съвет и общо събрание, в което участват над 25 граждански организации. Членството в Сдружението е отворено за всички желаещи.

Как можете да се включите във „Варна Европейска младежка столица 2017“?

- Да бъдете доброволци по проекти

- Да подкрепите наши инициативи с експертиза, ноу-хау или финансиране

- Да участвате в общата програма

- Да се включите в набирането на проекти на конкурсен принцип

- Да получите писма за подкрепа за ваши проекти или инициативи

- Да станете член на Сдружението

 

Повече информация можете да получите от varna2017.bg или като се свържете с нас на info@varna2017.bg.

Последни новини