Обучение "Работа в екип"

Обучение "Работа в екип"

На 29 януари 2017 г., неделя, от 14:00 до 18:00 ч. в Концертна зала на Младежкия дом ще се проведе обучение на тема "Работа в екип". То е част от поредица обучения, целящи създаване на  екип от млади хора, които да подкрепят дейностите на сдружение "Варна- Европейска младежка столица" през 2017 г. Участниците ще добият умения как да работят в екип, как да комуникират успешно помежду си, ще научат повече за собствените си силни и слаби страни, както и как се сформира екип.
 
Всички участници  ще получат възможност да се включат в цялата поредица обучения, в други местни, национални или международни тренинги, както и да са част от екипа за организиране на инициативи и дейности на Варна Европейска Младежка Столица. 

За участие моля, регистрирайте се тук до 12:00 на 27 януари 2017г., петък. 

Одобрените кандидати ще получат потвърждение по електронна поща до 27 януари 2017г., петък.

Последни новини