НМФ стартира анкетно проучване на тема „Социално предприемачество“

НМФ стартира анкетно проучване на тема „Социално предприемачество“

Националният младежки форум стартира проучване обвързано с формите на социално предприемачество в страната, неговите характеристики, целеви групи и цели. Една от неговите насоки е да способства за връзка между социални предприемачи от страната, които да обменят опит и информация свързани с предизвикателства и дейности.

Настоящата анкета има за цел да събере информация, която да подпомогне изпълнението на задачите по проект "DIVE in Social Entrepreneurship". Въпросникът е насочен към лица от 16 до 32 годишна възраст и е напълно анонимен.

Анкетното проучване може да намерите тук.

За контакти: Георги Мерджанов, vice.president@nmf.bg0988 93 05 05

 

Последни новини