Младежки проекти 2019

Младежки проекти 2019

Във връзка с облекчаване на процеса за кандидатстване и оценяване на проектните предложения по дейност „Младежки проекти” 2019 г. е въведена електронна платформа. Чрез нея се осигурява възможност да се подават онлайн проектните предложения и съпътстващите документи, което спестява технологично време и ресурс и улеснява процеса на  кандидатстване на неправителствените организации.
Основната цел на младежките проекти е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност.
Приоритети на дейност „Младежки проекти” - 2019 г. са:
· младежко предприемачество;
· опазване на околната среда.
 
На 11.03.2019 г. - 10:00 часа - електронната платформа е достъпна за регистрация на неправителствени организации и подаване на проектните предложения.
 
Краен срок за подаване на проектните предложения -  до 10:00 часа на 25.03.2019 г. (понеделник).
 
Електронната платформа ще бъде достъпна на сайта www.varnanamladite.com
 
Срещата за представяне на дейност „Младежки проекти 2019” ще се състои на 12.03.2019 г. (вторник) от 18:00 ч. в зала 17 на база „Младежки дом”.
 

Последни новини