Младежки организации предложиха събития за календара на Варна – Европейска младежка столица 2017

Младежки организации предложиха събития за календара на Варна – Европейска младежка столица 2017

На 25 ноември приключи първоначалното набиране на информация за проекти и събития, които да бъдат включени в календара на Варна – Европейска младежка столица 2017. То беше организирано от сдружение “Варна - ЕМС” и целта му беше да даде възможност на младежки организации от Варна да направят своите инициативи част от най-мащабното събитие за града догодина.

В резултат на кампанията, в рамките на месец, в Сдружението бяха получени близо 30 предложения за събития и проекти.

Събитията ще бъдат включени в календара на Варна - Европейска младежка столица през 2017 и ще получат подкрепа за промоцията им. Също така те ще могат да използват логото на инициативата по време на публични изяви, свързани с конкретното събитие.

„По време на кампанията получихме много предложения за проекти. В рамките на този подбор обаче, ние не отпускаме средства - нито за проекти, нито за конкретни събития. Целта ни беше да дадем възможност на интересни инициативи да намерят място в календара на “Варна – Европейска младежка столица 2017”“, коментира Мирчо Христов, изпълнителен директор на Сдружението.

В края на месец декември предстои отварянето на процедурата за набиране на проекти по ключовите направления на Европейската младежка столица, които ще подлежат на финансиране. Те ще се подбират на конкурсен принцип.

Последни новини