Младежкият фестивал на Варна набира своите първи участници

Младежкият фестивал на Варна набира своите първи участници

Необходимо е всички желаещи да се включат да попълнят активната покана за кандидатстване. Тя може да бъде намерена в страницата на Фестивала във фейсбук:-funcityplus.

Всички подадени заявки, в които е описана идеята на кандидата, ще бъдат разгледани. Тези от тях, които са одобрени ще бъдат включени във Фестивала. Ще се подкрепят само предложения с некомерсиална цел.

Селекцията на идеите се базира на следните критерии:-наличие на творчески и новаторски подход, активно включване на млади хора, ефективност на разходите и достигане до публики.

За всички одобрени идеи Фестивалът ще осигури техническо обезпечаване, логистична подкрепа и материали.

По тази покана могат да кандидатстват младежи до 29 г. и младежки НПО като 

кандидатстването би могло да бъде индивидуално или екипно.

За участниците пребиваващи в други градове на страната, различни от Варна, FUNCITY+2019 обезпечава разходи за настаняване и транспорт. За екипните участия, от тази опция, могат да се възползват до четири човека. 

 

През 2019 г. FUNCITY+ е с нова концепция. Той ще се проведе в месеците юли, август и септември и ще е разделен на три направления:- "Танци" (15-21 юли), Спорт (14-18 август), Изкуства и музика (2-8 септември). Събитията част от програмата на Фестивала ще се случат на различни локации в град 

Варна-Морската градина, Арт квартал "Таляна" и др. 

Набирането на участници във всяко направление ще се осъществява с отворени покани.

FUNCITY+2019 е част от концепцията на "Варна-Европейска и младежка столица 2017" и има за цел да предостави възможност за идентифициране и дългосрочно развитие на талантите на младите хора в страната и Европа

 

Заявка за регистрация: https://bit.ly/2x595i2

Последни новини