„Кажете си думата в това, което Европейският парламент трябва да направи за младежта!“

„Кажете си думата в това, което Европейският парламент трябва да направи за младежта!“

Европейският парламент се стреми да привлече 50 млади хора от държавите-членки на ЕС като представители на младежките организации, за да идентифицира подобренията, които могат да бъдат постигнати при работата на ЕП в областта на младежта. Тази инициатива  ще се състои от 6 до 7 март в Европейския парламент в Брюксел, като настаняването и транспорта са осигурени и покрити от организаторите.

Местни / регионални младежки организации от държави-членки на ЕС могат да кандидатстват до 23 януари.

Повече информация вижте тук

Последни новини