Варна - Европейска младежка столица помага на бизнес идеи в първият Бизнес пре-акселератор на Североизтока

Варна - Европейска младежка столица помага на бизнес идеи в първият Бизнес пре-акселератор на Североизтока

Варна - Европейска младежка столица е партньор по проект „Бизнес пре-акселератор на Североизтока”, който цели да насърчи предприемачеството и да създаде нови предприятия и работни места.  Първата информационна среща ще се състои на 20 юли, в Зала Варна на Община Варна, от 16:00ч.
 
На срещата участниците ще се запознаят с общата цел на проекта, а именно насърчаване на предприемачеството и създаване на предприятия, включително иновативни и свързани с дигитализацията, "интернет на нещата", "индустрия 4.0", както и "зелени" бизнеси и свързани с мерки за развитие в областта на политиката по околна среда, политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност и предизвикателствата на смарт- градовете като устойчива възможност за професионално развитие на безработни, неактивни и наети лица, в т.ч. и на младежите от територията на Североизточен район.
 
Ще се осигурят нови перспективи за професионалното им развитие и ще се увеличи броят на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и наети лица, като проектът ще гарантира осигуряването на 60 участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията.
 
Проект „Бизнес пре-акселератор на Североизтока” с бенефициент Сдружение Бизнес агенция на стойност 356 725.60 лева, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.023-0094-С01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, период на изпълнение - 18.06.2018 - 17.08.2019 г. Проектът се изпълнява в партньорство с Община Варна, ЦПО "Екселиа", Сдружение "Български Бизнес Форуми", Сдружение "Споделено Работно място -Варна" и Сдружение "Варна -Европейска Младежка Столица".
 

Последни новини