Младите професионалисти във фокуса на Варна 2017

Младите професионалисти във фокуса на Варна 2017

 Предстои информационна среща за три ключови направления от концепцията на „Европейска младежка столица“

 На 16.09.2016г. в 17:30ч. в зала 17 на Младежки дом-Варна ще се проведе информационна среща за ключовите направления „Младите професионалисти“, „Инно скок“ и „Варненска доброволческа служба“. Те са част от концепцията на „Варна - Европейска младежка столица 2017“.
 
Ключово направление „Младите професионалисти“ ще стимулира изграждането на умения и предприемачески инициативи, насочени към кариерното развитие на младежите.
Във фокуса на дейностите са: припознаване на социалното предприемачество като възможност за разрешаване на проблема с младежката безработица; развитие
на междусекторното партньорство; изграждане на сътрудничество между младежта и бизнеса;  придобиване на „меки умения“ и предприемаческа инициатива. За постигане на целите ще бъдат използвани методите на неформалното обучение.
 
Приоритет за „Инно скок“ е осъществяването на дейности на открито и алтернативни спортове, целящи социално включване и превенция на младежи в риск.
 
„Варненска доброволческа служба“ ще обединява събития на местно, национално и международно ниво. Дейностите ще обхващат целевата аудитория от 14 до 35-годишна възраст. По направлението ще се работи за насърчавне на доброволния труд, приобщаване на младежите към социални инициативи и признаване на компетенциите и доброволчеството за практически професионален опит.

Последни новини